Bình luận mới

×Close

Những phím tắt nên nhớ trong Photoshop và illustrator

Bạn ít khi sử dụng đến Photoshop và illustrator thì chỉ cần dùng chuột cũng có thể vô tư làm, nhưng nếu như hàng ngày bạn làm và rất nhiều thao tác trên đó thì những phím tắt sẽ giúp bạn thuận tiện, tiết kiệm thời gian và công sức rất nhiều. Dưới đây là những phím tắt bạn nên nhớ để thao tác nhanh hơn.

Lưu ý:

  • Trên Windows là phím Ctrl, còn trên Mac là phím Cmd.
  • Trên Windows là phím Alt, trên Mac là phím Option.

Phím tắt Photoshop 

24 Phím tắt quan trọng cần nhớ

TTPHÍM TẮTTÁC DỤNG
1Alt + Con lăn chuộtPhóng to hoặc thu nhỏ
2Space + Chuột trái (hoặc H)Di chuyển màn hình
3VDi chuyển đối tượng
4ShiftCộng vùng chọn (Vẽ thẳng hàng, hình cân đối)
5AltTrừ vùng chọn, hoặc vẽ từ tâm của hình
6Ctrl + DBỏ chọn vùng chọn
7Ctrl + Shift + IĐảo ngược vùng chọn
8Ctrl + HẨn vùng chọn, đường gióng
9Ctrl + JNhân đôi layer
10Ctrl + Chuột tráiChọn nhanh đối tượng khi có nhiều layer
11Ctrl + Click Thumbnail layerLấy lại vùng chọn từ layer
12Alt + Click con mắt layerChỉ xuất hiện layer đang chọn tạm ẩn layer khác
13Ctrl + T (giữ shift)Chuyển đổi Transform đối tượng (Đúng tỷ lệ)
14Ctrl + CCopy vùng chọn
15Ctrl + VDán vùng chọn
16DeleteXoá vùng chọn
17Ctrl + Z (+ Alt: nhiều thao tác)Quay lại thao tác vừa làm
18Alt + Chuột tráiCopy đối tượng chọn
19Alt + DeleteTô màu Foreground
20Ctrl + DeleteTô màu Background
21[ hoặc ] (Tắt tiếng Việt)Tăng/Giảm độ lớn cọ vẽ Brush
22Ctrl + GNhóm Group các layer lại
23Ctrl + Egộp Merge các layer thành 1 layer
24Giữ AltChuyển nút Cancel thành Reset

Phím tắt được chia theo nhóm lệnh photoshop

Phím tắt khi sử dụng thanh TOOLBAR

Tác dụng của dãy phím F từ F1 => F9

Thao tác với thẻ FILE

Phím tắt khi sử dụng thẻ EDIT

Phím tắt thao tác với nhóm IMAGE

Phím tắt thao tác với LAYER

Phím tắt thao tác với các lệnh SELECT

Phím tắt khi sử dụng thẻ VIEW

Nhóm phím tắt của OPACITY

Chọn thông số opacityChọn thông số flow
0 = 100%
1 = 10%
2 = 20%

9 = 90%
6 + 9 = 69%
Shift + 0 = 100%
Shift + 1 = 10%
Shift + 2 = 20%

Shift + 9 = 90%
Shift + 6 + 9 = 69%

Phím tắt illustrator

Nhóm phím tắt trong menu FILE

Nhóm lệnh File

Nhóm lệnh File

Chức năng

Ctrl/Cmd + N

New

Tạo một file mới

Ctrl/Cmd + O

Open

Mở một file mới

Ctrl/Cmd + O

Open As

Mở một file từ Adobe Bridge

Ctrl/Cmd + W

Close

Đóng file

Ctrl/Cmd + S

Save

Lưu các thay đổi

Ctrl/Cmd + Shift + S

Save As

Lưu file thành các dạng #

Ctrl + Alt + S (Cmd+ Option + S)

Save a Copy

Lưu thêm 1 bản copy

Ctrl/Cmd + P

Print

In ảnh

Cách lệnh tắt với nhóm lệnh EDIT

Nhóm lệnh tắt EDIT

Tương ứng

Chức năng

Ctrl/Cmd + Z

Undo

Quay lại 1 bước

Ctrl/Cmd + X

Cut

Cắt

Ctrl/Cmd + C

Copy

Sao chép

Ctrl/Cmd + V

Paste

Dán

Ctrl/Cmd + F

Paste in Front

Dán chồng lên đối tượng copy

Ctrl/Cmd + B

Paste in Back

Dán xuống dưới đối tượng copy

Shift + Ctrl + V

Paste in Place

Dán lên đối tượng nhúng

Alt + Shift + Ctrl + V (Option + Shift + Cmd + V)

Paste on All Artboards

Dán lên tất cả các trang giấy

Ctrl/Cmd + I

Check Spelling

Kiểm tra chính tả

Shift + Ctrl/Cmd + K

Color Settings

Hiệu chỉnh hệ màu

Alt + Shift + Ctrl + K (Option + Shift + Cmd + K)

Keyboard Shortcuts

Mở hộp thoại hiệu chỉnh phím tắt

Ctrl/Cmd + K

Preferences General

Mở hộp thoại hiệu chỉnh các thông số

Tổ hợp phím tắt trong menu Object

Nhóm lệnh tắt Object

Tương ứng

Chức năng

Ctrl/Cmd + D

Transform Again

Lặp lại bước đã làm

Ctrl + Alt + Shift + D (Cmd+ Option + Shift + D)

Transform Each…

Bảng điều chỉnh copy và di chuyển

Ctrl/Cmd + 2

Lock Object

Khóa đối tượng

Ctrl + Alt + 2 (Cmd + Option + 2)

Unlock Object

Mở khóa đối tượng

Ctrl/Cmd + Shift + ]

Bring to Front

Di chuyển lựa chọn lên trên cùng

Ctrl/Cmd + Shift + [

SendTo Back

Di chuyển lựa chọn xuống dưới cùng

Ctrl/Cmd + [

Bring Forward

Di chuyển lựa chọn lên trên

Ctrl/Cmd + ]

Send Backward

Di chuyển lựa chọn xuống dưới

Alt + Ctrl + B (Option + Cmd + B)

Make Blend

Áp dụng lệnh Blend

Alt + Shift + Ctrl + B (Option + Shift + Cmd + B)

Release Blend

Hủy bỏ lệnh Blend vừa áp dụng

Ctrl/Cmd + 7

Make Clipping Mask

Lệnh lồng hình vào trong 1 hình

Ctrl/Cmd + 8

Make Compound Path

Hợp nhất các đối tượng được chọn

Shift + Ctrl/Cmd + M

Move

Di chuyển tới 1 điểm bất kỳ

Các lệnh tắt trong menu SELECT

Nhóm lệnh tắt SELECT

Tương ứng

Chức năng

Ctrl/Cmd + A

All

Chọn tất cả

Ctrl + Alt +A (Ctrl + Option + A)

All on Active Arboard

Chọn tất cả các trang giấy

Ctrl/Cmd + Shift + A

Deselect

Chọn lại vùng chọn

Nhóm lệnh tắt trong menu View

Lệnh tắt với View

Tương ứng

Chức năng

Ctrl/Cmd + Y

Outline

Hiển thị đường viền

Ctrl + Shift + Alt + Y (Cmd + Shift + Option + Y)

Overprint Preview

Hiện thị chế độ in

Ctrl + Atl + Y (Cmd + Option + Y)

Pixel Preview

Hiển thị chế độ Pixel

Ctrl/Cmd + +

Zoom In

Phóng to

Ctrl/Cmd + –

Zoom Out

Thu nhỏ

Ctrl/Cmd + 0

Fit Arboard in Window

Chuyển trang giấy về giữa màn hình

Ctrl + Alt + 0 (Cmd + Option + 0)

Fit All in Window

Chuyển tất cả về giữa màn hình

Ctrl/Cmd + shift + H

Show/hide Arthoards

Bật/ tắt vùng nháp trang giấy

Ctrl/Cmd + Shift + B

Show/hide Bounding Box

Bật/ tắt khung tranfrom

Ctrl/Cmd + Shift + D

Show/hide transparency Grid

Bật/ tắt lưới trong suốt

Ctrl + Alt + G (Cmd + Option + G)

Show/hide Gradient Annotator

Bật/ tắt thanh điều chỉnh màu

Ctrl/Cmd + U

Smart Guides

Hiển thị tia bắt dính đối tượng

Ctrl/Cmd + ”

Show Grid

Hiển thị lưới Grid

Các phím tắt trong menu Window

Nhóm lệnh Window

Tương ứng

Chức năng

Shift + F7

Align

Bảng căn dóng đối tượng

Shift + F6

Appearance

Bảng quản lý hiệu ứng của đối tượng

F5

Brush

Hiển thị / Ẩn bảng chổi

F6

Color

Hiển thị / Ẩn bảng màu

Shift + F3

Color Guide

Bảng màu chỉ dẫn

Ctrl/Cmd + F9

Gradient

Bảng chỉnh màu gradient

Shift +F5

Graphic Styles

Gán kiểu cho hình vẽ

Ctrl/Cmd + F8

Info

Hiển thị/ Ẩn Bảng thông tin

F7

Layer

Bảng quản lý layer

Ctrl/Cmd + Shift + F9

Pathfinder

Bảng công cụ cắt

Ctrl/Cmd + F10

Stroke

Panel quản lý đường viền

Shift + Ctrl/Cmd + F11

Symbols

Panel quản lý Symbol

Shift + Ctrl/Cmd + F10

Transparency

Panel quản lý đối tượng riêng

Nhóm phím tắt công cụ Tool bar

Nhóm phím tắt công cụ Tool bar

Tương ứng

Chức năng

V

Selection Tool

Công cụ lựa chọn và di chuyển

A

Direct Selection Tool

Công cụ chọn điểm neo, sửa hình vẽ

Q

Lasso

Công cụ chọn đối tượng theo vùng vẽ

Y

Magic Wand Tool

Công cụ chọn đối tượng theo màu

P

Pen Tool

Công cụ vẽ hình vẽ tự do phức tạp

T

Type Tool

Công cụ viết text

/

Line Segment

Tạo đường thẳng

M

Rectangle

Vẽ hình chữ nhật, hình vuông

L

Elips Tool

Vẽ hình elip, hình tròn

B

Paintbrush

Vẽ đường theo hình có sẵn

N

Pencil Tool

Vẽ tự do

Shift + B

Blob brush

Vẽ đường theo dạng hình tự do

Shift + E

Eraser Tool

Công cụ tẩy

C

Cut

Cắt đường Path

R

Rotate Tool

Xoay đối tượng được chọn

O

Scale Tool

Lật đối tượng được chọn

Shift + W

Width Tool

Biến đổi đối tượng được chọn

E

Free Transform

Biến đổi kích thước đối tượng

Shift + M

Shape Builder

Cắt, tách đối tượng được chọn

Shift + P

Perspective Grid Tool

Lưới mô phỏng không gian 3 chiều

U

Mesh Tool

Công cụ tô màu dưới dạng lưới

G

Gradient Tool

Công cụ thay đổi màu dạng chuyển sắc

I

Eyedropper Tool

Công cụ hút màu về đối tượng được chọn

W

Blend Tool

Công cụ hiệu chỉnh hiệu ứng Blen của đối tượng

Shift + S

Symbol Sprayer Tool

Công cụ tạo các Symbol và instance

J

Column Graph Tool

Công cụ Column Graph cho phép tạo biểu đồ

Shift + O

Arboard Tool

Công cụ Artboard giúp hiệu chỉnh trang giấy

Shift + K

Slice Tool

Công cụ Slice giúp cắt ảnh được chọn thành các lát trước khi tối ưu hòa hình đồ họa cho web.

H

Hand Tool

Định lại vị trí của khung xem artboad

Z

Zoom Tool

Công cụ để phóng to và thu nhỏ ảnh

X

Fill

Công cụ đổ màu cho đối tượng

D

Defaupt Fill and Stroke

Đặt màu mặc định cho nền và viền

(<,>,/)

Fill and Stroke

Kiểu màu cho nền và viền

F

Change Screen mode

Chế độ toàn màn hình

Shift + D

Chuyển đổi giữa các chế độ vẽ


Trên đây là tổng hợp những phím tắt nên nhớ trong Photoshop và illustrator với định dạng hình ảnh, các bạn có thể lưu về máy và bạn nên vừa xem vừa thực hành, làm nhiều lần để dễ nhớ hơn là học như học bảng cửu chương nhé.

Nếu có vấn đề gì cần trợ giúp bạn hãy để lại bình luận ở đây. Mình sẽ xem và trả lời sớm nhất có thể.
Nhập địa chỉ Email và tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo khi mình trả lời bình luận của bạn.

Mới hơn Cũ hơn

Tham gia Group Facebook: Chia Sẻ Tài Nguyên và Kinh Nghiệm Nhiếp Ảnh
Tham gia nhóm HieuNguyenPhoto trên Zalo miễn phí

ĐÃ PHÁT HIỆN ADBLOCK

Quảng cáo giúp Hiếu Nguyễn Photo duy trì website và tiếp tục chia sẻ nhiều tài nguyên đến bạn.

Mong các bạn vui lòng tắt Adblock hoặc cho HieuNguyenPhoto vào danh sách trắng trong công cụ chặn quảng cáo của bạn. Nếu bạn sử dụng trình duyệt Cốc Cốc thì tắt ở góc trên bên phải nhé (có icon kkhiên bảo vệ). Cảm ơn các bạn rất nhiều!


×